Stowarzyszenie

Widząc wiele niesprawiedliwości i patologii w naszym prawie, przez które cierpią niewinni obywatele, zdecydowaliśmy się na założenie stowarzyszenia.

Naszym głównym celem będzie ukazywanie i piętnowanie niewłaściwych zachowań i sytuacji oraz realna pomoc obywatelom. W szczególności będziemy zajmować się sprawami, w których osamotniony obywatel nie ma szans w walce z potężniejszym przeciwnikiem – urzędem, instytucją czy firmą, mimo, że prawo powinno stać po jego stronie.

Nasze projekty:

Będzie to narzędzie wykorzystywane przez obywateli do nagłaśniania spraw oraz kierowania do podjęcia spraw przez uprawnionych do takich działań. Będzie to miejsce gdzie instytucje rządowe, organizacje pozarządowe,prawnicy, kuratorzy zawodowi i społeczni, służby zatrudnienia i wiele innych grup z uprawnieniami będą mogli pomagać obywatelom.

Oprogramowanie oraz aplikacje dla Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ,które pomogą obywatelom w nierównej walce bez pomocy ze strony uprawnionych podmiotów, jeśli podmioty uprawnione odmówią pomocy w danej sprawie. Poprzez instruktaże i szkolenia online pozwolimy ludziom samemu działać, a my jako stowarzyszenie nadamy im odpowiednich uprawnień, które zrównają ich z uprawnieniami jakie posiadają dziś nieliczni.

poprzez udostepnienie aplikacji oraz upowszechnienie innowacji w celu kontroli instytucji Państwowych oraz realnego wpływu na losy Państwa Obywateli poprzez demokrację bezpośrednią, a mobilne nadawanie certyfikatu profilu zaufanego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez stowarzyszenia pozwoli obywatelom:

 • www.infogmina.eu pozwala obywatelom realnie podejmować decyzje dotyczące ich miast bez wychodzenia z domu, a także wyrażać opinie w różnych kwestiach dotyczących przyszłości ich miast;
 • aplikacja www.infogmina.eu, którą wspólnie ze Stowarzyszeniem HumanWorld poszerzymy o opcje składania deklaracji online pod inicjatywami ustawodawczymi Obywateli oraz deklaracjami online pod wnioskami o referendum Lokalne oraz Krajowe pozwoli zbierać głosy z dowolnego miejsca pod różnymi inicjatywami, gdyż będą organizowane w Internecie, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy w odniesieniu do tradycyjnych form zbierania podpisów (Referendum krajowe 500 000 podpisów, Referendum lokalne 50 000 podpisów, Inicjatywa ustawodawcza obywateli 100 000 podpisów), a jest to możliwe w oparciu:
  a) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej;
  b) https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343453/12343454/dokument221661.pdf

Mechanizmy pozwalające obniżyć koszty usług doradczych oraz prawniczych i podnieść ich jakość w kilku sferach przede wszystkim:

 • obrona przed sądami administracyjnymi, karnymi, cywilnymi, penitencjarnymi, rodzinnymi ;dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu stworzonym przez CRSO-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sp. z o.o., które opracowało elektroniczny system ,który łączy funkcję spersonalizowanej chmury nowego typu, inteligentnego organizera nowego typu oraz sita informacji specjalistycznych dla zainteresowanych oraz inne funkcje pozwalające na podnoszenie świadomości prawnej obywateli oraz dokształcanie specjalistów w ich dziedzinach;
 • zarządzanie własnością intelektualną; patron Stowarzyszenie Humanworld oraz prawnicy ze stowarzyszenia „Zbudźmy się”;
 • przetargi dla małych i średnich firm(dziś one nie istnieją z wielu powodów, ale głównie chodzi o zmianę prawa oraz obsługę przetargów ,który jest kosztowna);
 • zarządzanie budową dzięki usłudze VPN dzięki której obsługa budów jest łatwa;
 • opinie prawne oraz psychologiczne w takiej cenie ,żeby było stać na nią każdego obywatela (obecnie opinie są drogie );

To rozwiązanie promujące „zdrowy kapitalizm” oraz wspierające pracę młodych ludzi zamierzających spełniać się w zawodzie prawnika poprzez właściwą i nieoderwaną od rzeczywistości praktykę. Możemy podnieść jakość świadczonych usług oraz obniżyć koszty dzięki zaawansowanej technologii oraz oparciu pracę o zespołów składających się z młodych ludzi i doświadczonych patronów.

stworzenie struktur kontrolujących poczynania prokuratur oraz sądów w połączeniu z aplikacjami służącymi do zwalczania patologii w wymiarze „Niesprawiedliwości” uchroni obywateli przed tym co ma miejsce dziś:


a) wyrokami skazującymi bez dowodów
b) bezpodstawnymi zarzutami oraz aresztowaniami

uchroni osoby już skazane przed ponoszeniem dalszych konsekwencji z powodu niesłusznych wyroków, a dalsze konsekwencje to nic innego jak upokarzanie obywateli w przepełnionych więzieniach, które nic nie oferują poza udawaniem resocjalizacji.

osoby godne zaufanie delegowane przez stowarzyszenie do urealnienia procesu resocjalizacji poprzez opracowanie innowacyjnych programów:

a) program zwolnieniowy dla skazanych przygotowujący do życia na wolności skazanych przy udziale społeczeństwa ,czyli środowisk w jakich żyją;
b) program opieki nad skazanymi na kary z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, korzystających z ze zwolnienia warunkowego, odroczenia wykonania kary, przerwy w karze czy przepustek opracowany i realizowany w oparciu o osoby godne zaufania, kuratorów społecznych oraz środowiska w jakich żyją skazani;

każdy kto miał rozprawę w sądzie wie ,że obecny system obiera ławników, którzy nie maja żadnego wpływu na działania oraz decyzje jakie podejmuje Sąd to istna farsa ,że Ci ludzie są przedstawicielami społeczeństwa. Ławnik będzie przedstawicielem społeczeństwa kiedy zostanie przez społeczeństwo wybrany, a nie wtedy kiedy komuniści go obsadzą.

projekt forsowany przez Partię Kukiz mający na celu wykształcenie kandydatów ,którzy będą mogli objąć funkcję Sędziego pokoju o ile zmiany w ustawach na to pozwolą, czyli program przyszłościowy. Natomiast program ten odnajduje uzasadnienie w rekomendacjach  i dyrektywach Unii Europejskiej oraz sprawdza się w wielu Państwach Europy.

głownie w oparciu o art.5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, formy i trybu współdziałania z podmiotami w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. W oparciu o ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli instytucji rządowych oraz samorządowych, ale i Sądów, prokuratur czy spółek skarbu Państwa.

uzupełnienie projektu całościowego zmierzającego do unormowania sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz w polityce karnej. Poza tym programy – Sieć przedstawicieli Skazanych, wolontariuszy, kuratorów społecznych i wychowawców ,zostań ławnikiem, zostań sędzia pokoju, zostań obserwatorem, zostań kontrolerem będzie tworzył jeden program główny ,którego celem jest zmiana:

a) wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości;
b) pseudoresocjalizacji na resocjalizację, dzięki czemu stan osadzonych w zakładach karnych zmniejszy się z 80 tys. Osób osadzonych do 40 tys. Osób osadzonych czyli średniej europejskiej;

Wszystkich zainteresowanych chcących poznać szczegóły programowe zapraszamy do zakładki jak to zrobimy.